FUNDACJA

Numer KRS

0000439825

Numer NIP

7010362300

Numer REGON

146435035

Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców

Sposób reprezentacji

JEŻLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW, OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UMOCOWANIA UDZIELONEGO MU PRZEZ ZARZĄD.