Dane aktualne

Nazwa pełna

FUNDACJA EDUKACYJNA JANA KARSKIEGO

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

12 listopada 2012 r.

KRS

0000439825

NIP

7010362300

REGON

146435035

Adres siedziby

Aleja Szucha 6, 00-582 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest działalność oświatowa I kulturalna w zakresie propagowania wartości przywództwa, odwagi, prawości I humanitaryzmu - na przykładzie życia I dziedzictwa jana karskiego - wśród ludzi w polsce I za granicą, w szczególności wśród ludzi młodych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżli zarząd jest jednoosobowy - oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes zarządu samodzielnie. Jeżeli w skład zarządu wchodzi dwóch lub więcej członków, oświadczenia woli w imieniu fundacji składa dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu łącznie z pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania udzielonego mu przez zarząd.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Ta organizacja ma jeszcze 3 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »