Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 23 października 2014 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA TRADERE

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000439731

Data rejestracji

12 listopada 2012 r.

Adres siedziby

Władysława Broniewskiego 26 / 70, 01-771 Warszawa, Polska

Cel działania

Integracja środowisk szeroko pojętej prawicy (wolnościowej, obywatelskiej, konserwatywnej, narodowej), nabywanie i upowszechnianie wiedzy alternatywnej wobec myśli modernistycznej (społecznej, politycznej, ekonomicznej, religijnej, naukowej), monitoring działalności organów administracji publicznej (lokalnych, ogólnopolskich) oraz innych władz publicznych, promocja tradycyjnych elementów cywilizacji europejskiej: - kultury, - tradycyjnego społeczeństwa katolickiego, - savoir vivre, - tradycji kulinarnych, - upowszechnianie wiedzy z zakresu prawa własności, ograniczonych praw rzeczowych oraz ekonomii i bankowości, - heraldyka i genealogia, - upowszechnianie wiedzy oraz zasad ekonomii, w tym wolnorynkowej, współpraca z organizacjami, wydawnictwami oraz środowiskami o profilu ideowym zbliżonym do zasad, którymi kieruje się "Fundacja tradere." Utworzenie platformy wymiany poglądów na tematy kontrowersyjne społecznie.

Zarząd Fundacji Tradere Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Składanie oświadczeń woli przez zarząd fundacji. Oświadczenie woli w imieniu fundacji może złożyć każdy członek zarządu. Zobowiązania fundacji powyżej 1. 000,00 zł wymagają pisemnego oświadczenia woli dwóch członków zarządu, w tym prezesa. Zobowiązania powyżej 10. 000,00 zł wymagają pisemnego oświadczenia woli wszystkich członków zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY