Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 11, obowiązujące od 30 września 2015 r.

Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO AKUPUNKTURY

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000043917

NIP

5262493360

REGON

001272380

Data rejestracji

13 września 2001 r.

Adres siedziby

Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, Polska

Cel działania

§6 statutu z dnia 04. 02. 2006 r.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Akupunktury Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia w sprawach majątkowych towrzystwa składają dwie osoby : prezes lub jeden z wiceprezesów i skarbnik. -do ważności pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy : prezesa lub jednego z wiceprezesów oraz sekretarza zarządu głównego.

Zobacz jeszcze 22 wpisy historyczne
Główna Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 323 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY REJESTROWY