Nazwa pełna

JAWORZNICKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

KRS

0000043750

NIP

6321816441

REGON

277636520

Data rejestracji

19 września 2001 r.

Adres siedziby

Puszkina 1, 43-603 Jaworzno, Polska

Cel działania

Celem jaworznickiego wopr jest: -ochrona życia I zdrowia ludzkiego zagrożonego utonięciem, -reprezentowanie na zewnątrz interesów członków jaworznickiego wopr.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu zarządu wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub viceprezesa.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY