Nazwa pełna

JAWORZNICKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

KRS

0000043750

NIP

6321816441

REGON

277636520

Data rejestracji

19 września 2001 r.

Data ostatniej zmiany

14 maja 2019 r.

Adres siedziby

Puszkina 1, 43-603 Jaworzno, Polska

Cel działania

Celem jaworznickiego wopr jest: -ochrona życia I zdrowia ludzkiego zagrożonego utonięciem, -reprezentowanie na zewnątrz interesów członków jaworznickiego wopr.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu zarządu wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub viceprezesa.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY