Nazwa pełna

TELE - INTERMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000043559

NIP

6761761922

REGON

351188919

Data rejestracji

12 września 2001 r.

Data ostatniej zmiany

28 stycznia 2019 r.

Adres siedziby

Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

200 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
  • Produkcja artykułów elektrotechnicznych, w tym akcesoriów telekomunikacyjnych

  • Handel artykułami elektronicznymi, w tym akcesoriami telekomunikacyjnymi

  • Import I eksport wyrobów przemysłu elektronicznego I elektrotechnicznego

  • Usługi agencyjne, przedstawicielskie, pośrednictwa I komisu

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 9587 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA - FABRYCZNA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY - REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001