Nazwa pełna

TELE - INTERMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000043559

NIP

6761761922

REGON

351188919

Data rejestracji

12 września 2001 r.

Adres siedziby

Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

200 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
  • Produkcja artykułów elektrotechnicznych, w tym akcesoriów telekomunikacyjnych

  • Handel artykułami elektronicznymi, w tym akcesoriami telekomunikacyjnymi

  • Import I eksport wyrobów przemysłu elektronicznego I elektrotechnicznego

  • Usługi agencyjne, przedstawicielskie, pośrednictwa I komisu

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpisy historyczne
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 9587 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA - FABRYCZNA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY - REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001