Nazwa pełna

EASYHOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000433882

NIP

7792408274

REGON

302221760

Adres siedziby

Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

26 września 2012 r.

Kapitał zakładowy

523 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu wieloosobowego do składania oświadczenia woli i podpisywania w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

11 kwietnia 2018 r.

DKK-60/2018

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  523 tys. zł

  Liczba udziałów

  5230

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013