Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO BADAŃ TEATRALNYCH

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000427862

NIP

5252536381

REGON

146243519

Data rejestracji

26 lipca 2012 r.

Data ostatniej zmiany

31 maja 2016 r.

Adres siedziby

Długa 28, 00-950 Warszawa, Polska

Cel działania

A) prowadzenie I wspieranie badań nad wszelkimi - historycznymi I współczesnymi -formami teatru, dramatu, widowisk, przedstawień, performansów; B) rozwijanie I upowszechnianie wiedzy o teatrze I innych sztukach performatywnych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej; C) stymulowanie współpracy I dyskusji naukowej, również międzynarodowej, między badaczami z różnych ośrodków naukowych.

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenie w sprawach majątkowych towarzystwa składają prezes lub wiceprezes I skarbnik. 2. Do ważności dokumentów I pism wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza lub skarbnika

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.PTBT.E-TEATR.PL

Adres e-mail

BADANIA.TEATRALNE@GMAIL.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY