Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO BADAŃ TEATRALNYCH

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000427862

NIP

5252536381

REGON

146243519

Data rejestracji

26 lipca 2012 r.

Adres siedziby

Długa 28, 00-950 Warszawa, Polska

Cel działania

A) prowadzenie I wspieranie badań nad wszelkimi - historycznymi I współczesnymi -formami teatru, dramatu, widowisk, przedstawień, performansów; B) rozwijanie I upowszechnianie wiedzy o teatrze I innych sztukach performatywnych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej; C) stymulowanie współpracy I dyskusji naukowej, również międzynarodowej, między badaczami z różnych ośrodków naukowych.

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenie w sprawach majątkowych towarzystwa składają prezes lub wiceprezes I skarbnik. 2. Do ważności dokumentów I pism wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza lub skarbnika

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.PTBT.E-TEATR.PL

Adres e-mail

BADANIA.TEATRALNE@GMAIL.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY