Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

91,3 tys. zł

2021 r.

47,7 tys. zł

2020 r.

96,9 tys. zł

2019 r.

10,8 mln zł

2018 r.

282,1 tys. zł

2017 r.

5,6 mln zł

2016 r.

4,4 mln zł

2015 r.

21,3 tys. zł

2014 r.

402 tys. zł

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
402 tys. zł 21,3 tys. zł 4,4 mln zł 5,6 mln zł 282,1 tys. zł 10,8 mln zł 96,9 tys. zł 47,7 tys. zł 91,3 tys. zł