Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

296,9 tys. zł

2020 r.

351,5 tys. zł