Nazwa pełna

"UZDROWISKO KAMIEŃ POMORSKI" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000418151

NIP

8610003610

REGON

000288254

Adres siedziby

Szpitalna 14, 72-400 Kamień Pomorski, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

17 kwietnia 2012 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

36,1 mln zł

Kapitał wpłacony

36,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

3,5 mln zł

2020 r.

0 zł

2019 r.

25,7 tys. zł

2018 r.

3,6 mln zł

2017 r.

1,2 mln zł

2012 r.

32 tys. zł

2009 r.

94,8 tys. zł

2007 r.

1,9 tys. zł

2005 r.

52,4 tys. zł

2005
2007
2009
2012
2017
2018
2019
2020
2021
52,4 tys. zł 1,9 tys. zł 94,8 tys. zł 32 tys. zł 1,2 mln zł 3,6 mln zł 25,7 tys. zł 0 zł 3,5 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

9,7 mln zł

5,5 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

SEKRETARIAT@UZDROWISKO-KAMIENPOMORSKI.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012