Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 15, obowiązujące od 23 maja 2019 r.

Nazwa pełna

VASCO ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000415719

NIP

5130232668

REGON

122537010

Data rejestracji

26 marca 2012 r.

Adres siedziby

116A, 32-048 Jerzmanowice, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

 • Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Wydawanie książek

 • Wydawanie gazet

 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd składa się z jednego członka zarządu do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest ten członek zarządu. Jeżeli zarząd składa się z dwóch lub trzech członków zarządu , do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest członek zarządu działający łącznie z innym członkiem zarządu lub z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 26 marca 2012 r.

  Wartość udziałów

  4.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  45

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 26 marca 2012 r.

  Wartość udziałów

  500.00 zł

  Liczba udziałów

  5

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012