Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 9, obowiązujące od 2 sierpnia 2018 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI TORUŃSKIEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000041384

NIP

9561626374

REGON

870382090

Data rejestracji

6 września 2001 r.

Adres siedziby

Łazienna 22 / 302, 87-100 Toruń, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest służba rodzinie i wspomaganie członków rodzin w kształtowaniu ich życia małżeńskiego i rodzinnego, zgodnie z zasadami ewangelii wyrażonymi w nauce kościoła katolickiego.

Zarząd Diecezjalny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz w sprawach niemajątkowych upoważniony jest prezes stowarzyszenia lub inny członek zarządu diecezjalnego upoważniony przez prezesa. Zobowiązania finansowe i majątkowe zaciągane w imieniu stowarzyszenia wymagają podpisów skarbnika oraz prezesa lub wiceprezesa zarządu.

Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Diecezjalna Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 495 SĄD OKRĘGOWY W TORUNIU I WYDZIAŁ CYWILNY