Nazwa pełna

PIAST PATROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000412811

NIP

6912497335

REGON

021835518

Adres siedziby

Jaworzyńska 67, 59-220 Legnica, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

29 lutego 2012 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

11 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki w sprawach majątkowych i niemajątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA FIYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE - DOT. PRZYPADKU O KTORYM MOWA W ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A (TIRET 5 UPPPOFT)

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Wspólnicy
 • Od 5 września 2018 r.

  Wartość udziałów

  2,1 tys. zł

  Liczba udziałów

  42

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 5 września 2018 r.

  Wartość udziałów

  2,4 tys. zł

  Liczba udziałów

  48

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

697,9 tys. zł

2018 r.

24,1 tys. zł

2015 r.

12,7 tys. zł

2015
2018
2020
12,7 tys. zł 24,1 tys. zł 697,9 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012