Nazwa pełna

LAJKONIK. HOUSE OF BAKERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000412528

NIP

9442243141

REGON

122524332

Adres siedziby

Basztowa 3, 31-156 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

29 lutego 2012 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Składanie oświadczeń woli wymaga współdziałania dwóch członków zarządu albo działąnia członka zarządu wspólnie z prokurentem - jeżeli spółka posiada kilku członków zarządu. Jeżeli spółka posiada tylko jednego członka zarządu, jest on uprawniony do samodzielnej reprezentacji.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  2 mln zł

  Liczba udziałów

  2000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Prokurenci
 • Od 19 kwietnia 2017 r.

  PROKURENT JEST UMOCOWANY DO DZIAŁANIA W RAMACH UDZIELONEJ PROKURY ŁĄCZNEJ Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

 • Od 17 marca 2021 r.

  PROKURENT JEST UMOCOWANY DO DZIAŁANIA W RAMACH UDZIELONEJ PROKURY ŁĄCZNEJ Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

 • Od 17 marca 2021 r.

  PROKURENT JEST UMOCOWANY DO DZIAŁANIA W RAMACH UDZIELONEJ PROKURY ŁĄCZNEJ Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

5 mln zł

2020 r.

1,8 mln zł

2018 r.

10,2 tys. zł

2018
2020
2021
10,2 tys. zł 1,8 mln zł 5 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012