Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 23 marca 2012 r.

Nazwa pełna

POLSKA FEDERACJA OŚRODKÓW TRANSPLANTACJI SZPIKU

KRS

0000411753

Adres siedziby

Szamarzewskiego 82/84, 60-569 Poznań, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

23 lutego 2012 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie w tym prezesa bądź wiceprezesa.

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz regulacji organizacyjnych i prawnych związanych z przeszczepianiem komórek krwiotwórczych; Inicjowanie i prowadzenie prac na rzecz rozwoju nauki w dziedzinie transplantacji komórek krwiotwórczych; Propagowanie idei dawstwa komórek krwiotwórczych.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór