Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE GŁOS RODZICÓW W LIKWIDACJI

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000410914

NIP

5242750753

REGON

146096053

Data rejestracji

10 lutego 2012 r.

Adres siedziby

Odkryta 67 B / 23, 03-140 Warszawa, Polska

Rozwiązanie

11. 12. 2016 uchwała nr 2/12/2016 walnego zgromadzenia stowarzyszenie głos rodziców z dnia 11. 12. 2016 r. O rozwiązaniu stowarzyszenia głos rodziców

Cel działania

Działalność na rzecz realizacji polityki prorodzinnej państwa oraz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i społecznej rodzin.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY