Nazwa pełna

SIERADZKI MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY "SIRA"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000409602

Data rejestracji

27 stycznia 2012 r.

Data ostatniej zmiany

27 stycznia 2012 r.

Adres siedziby

Mickiewicza 6 / 8, 98-200 Sieradz, Polska

Cel działania

Prowadzenie działalności edukacyjnej,upowszechnianie kultury fizycznej I sportu wśród młodzieży w szczególności poprzez promowanie sportów: a. Golf I jego odmiany, b. Gry w boule, c. Sporty rakietowe, d. Żeglarstwo, e. Szachy, f. Brydż sportowy, g. Narciarstwo, h. Sporty rowerowe, I. Modelarstwo, promowanie I propagowanie postaw obywatelskich, poprzez sport rozwijanie nauki, kultury, oświaty, poprzez sport przeciwdziałanie patologiom społecznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot I społeczności lokalnych,integracja z dziećmi I młodzieżą z domów dziecka, opieki społecznej oraz rodzinnymi domami dziecka, popularyzacja sportów wśród osób niepełnosprawnych, integracja dzieci I młodzieży z dziećmi I młodzieżą niepełnosprawną, działania na rzecz utrzymania I przedłużania sprawności fizycznej osób starszych, działanie na rzecz osób I młodzieży dotkniętych nałogami ze szczególnym uwzględnieniem narkomani I alkoholizmu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY