Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 27 stycznia 2012 r.

Nazwa pełna

SIERADZKI MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY "SIRA"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000409602

Data rejestracji

27 stycznia 2012 r.

Adres siedziby

Mickiewicza 6 / 8, 98-200 Sieradz, Polska

Cel działania

Prowadzenie działalności edukacyjnej,upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży w szczególności poprzez promowanie sportów: a. Golf i jego odmiany, b. Gry w boule, c. Sporty rakietowe, d. Żeglarstwo, e. Szachy, f. Brydż sportowy, g. Narciarstwo, h. Sporty rowerowe, i. Modelarstwo, promowanie i propagowanie postaw obywatelskich, poprzez sport rozwijanie nauki, kultury, oświaty, poprzez sport przeciwdziałanie patologiom społecznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,integracja z dziećmi i młodzieżą z domów dziecka, opieki społecznej oraz rodzinnymi domami dziecka, popularyzacja sportów wśród osób niepełnosprawnych, integracja dzieci i młodzieży z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, działania na rzecz utrzymania i przedłużania sprawności fizycznej osób starszych, działanie na rzecz osób i młodzieży dotkniętych nałogami ze szczególnym uwzględnieniem narkomani i alkoholizmu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY