Nazwa pełna

EKODECOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000404461

NIP

5342195601

REGON

015112747

Adres siedziby

Al.jerozolimskie 305, Reguły, 05-816 Michałowice Reguły, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

12 grudnia 2011 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

536 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Wspólnicy
 • Od 12 grudnia 2011 r.

  Wartość udziałów

  535,6 tys. zł

  Liczba udziałów

  10711

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

4,1 tys. zł

2020 r.

854,5 tys. zł

2019 r.

564 tys. zł

2018 r.

3,1 tys. zł

2017 r.

204,8 zł

2016 r.

25,5 tys. zł

2015 r.

1,5 tys. zł

2011 r.

4,7 mln zł

2010 r.

21,5 tys. zł

2009 r.

92,3 tys. zł

2008 r.

19,9 tys. zł

2006 r.

85,3 tys. zł

2005 r.

171,4 tys. zł

2004 r.

11,9 tys. zł

2004
2005
2006
2008
2009
2010
2011
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
11,9 tys. zł 171,4 tys. zł 85,3 tys. zł 19,9 tys. zł 92,3 tys. zł 21,5 tys. zł 4,7 mln zł 1,5 tys. zł 25,5 tys. zł 204,8 zł 3,1 tys. zł 564 tys. zł 854,5 tys. zł 4,1 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011