Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 9 marca 2018 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA IUS MEDICINAE

KRS

0000402273

NIP

5213625672

REGON

145944728

Adres siedziby

Orzycka 24 / 48, 02-695 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

12 grudnia 2011 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji na zewnątrz, a zwłaszcza do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych fundacji uprawniony jest prezes i wiceprezes jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Cel działania

Upowszechnianie zagadnień związanych z ochroną zdrowia, a w szczególności: 1. Podejmowanie inicjatyw naukowych, badawczych i edukacyjnych w zakresie: - zdrowia i jego uwarunkowań fizycznych, psychicznych, społecznych i ekologicznych, - praw człowieka, - prawa do ochrony zdrowia, - prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, - prawa medycznego, - prawa ochrony środowiska. 2. Wzmacnianie w społeczeństwie poszanowania i przestrzegania praw człowieka, praw pacjenta i praw zawodów medycznych. 3. Działanie na rzecz popularyzacji prawa do ochrony zdrowia, prawa do świadczenia opieki zdrowotnej, prawa medycznego, prawa do ochrony środowiska oraz promocji i edukacji zdrowotnej.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór