Nazwa pełna

TERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000402158

NIP

5213622142

REGON

145880520

Adres siedziby

Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

18 listopada 2011 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  31.12.2016

  Do

  01.07.2021

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Sprawozdanie za rok 2019

Rachunek zysków i strat

Przychody

Koszty

Zysk

Więcej danych »

Bilans

Aktywa / Pasywa

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 18 listopada 2011 r.

  Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 2 czerwca 2016 r.

  Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011