Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 11, obowiązujące od 14 września 2021 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE UNA VOCE POLONIA

KRS

0000401841

NIP

9512354579

REGON

145907561

Adres siedziby

Józefa Mianowskiego 24 / 3A, 02-044 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

30 listopada 2011 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia una voce polonia składają dwaj członkowie zarządu, w tym prezes lub zastępujący go wiceprezes. 2. Oświadczenia woli w zakresie innym niż wymieniony w ust. 1 składa prezes lub inny członek zarządu upoważniony przez zarząd lub pełnomocnik zarządu w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Cel działania

Celem działalności stowarzyszenia una voce polonia jest pobudzanie, popieranie i rozwijanie inicjatyw w postaci operacji lub projektów wyłącznie w sferze pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, zmierzających do rozwoju kultury katolickiej, polegających w szczególności na: a. Upowszechnianiu tradycyjnej liturgii katolickiej rozumianej jako wszystkie prawomocne łacińskie obrzędy liturgiczne kościoła katolickiego rytu skodyfikowanego na soborze trydenckim, w jego formie opublikowanej nie później niż w roku 1962, wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami tej formy wprowadzonymi przez stolicę apostolską; B. Działaniu na rzecz parafii, duszpasterstw i innego rodzaju organizacji, w których kultywuje się tradycyjną liturgię katolicką; C. Wspieranie kleryków i kapłanów, będących członkami zgromadzeń zakonnych i instytutów pielęgnujących tradycyjną liturgię katolicką; D. Propagowaniu języka łacińskiego, chorału gregoriańskiego oraz polifonii sakralnej; E. Ochronie dzieł sztuki i architektury sakralnej; F. Promowaniu w życiu społecznym nauki kościoła katolickiego; G. Pomocy w kształtowaniu i rozwoju stabilnych grup wiernych dążących do uczestnictwa w celebracjach tradycyjnej liturgii katolickiej; H. Innych działaniach na rzecz rozwoju kultury katolickiej.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]