Nazwa pełna

GROTTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000401476

NIP

8971780281

REGON

021792648

Adres siedziby

Pl. Solny 14 / 3, 50-062 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

22 grudnia 2011 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest zawsze prezes zarządu samodzielnie. W przypaku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu spółki, uprawniony jest zawsze prezes zarządu samodzielnie oraz dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 23 grudnia 2015 r.

  23 (dwadzieścia trzy) o łącznej wysokości 2.300,00 zł (dwa tysiące trzysta) złotych

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

 • Od 27 czerwca 2019 r.

  Wartość udziałów

  2,7 tys. zł

  Liczba udziałów

  27

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012