Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 24 października 2011 r.

Nazwa pełna

WSPÓLNOTA WARCABISTÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000400086

Data rejestracji

24 października 2011 r.

Adres siedziby

Cukrowa 49 / 2, 71-004 Szczecin, Polska

Cel działania

Celem działania jest zjednoczenie osób różnej narodowości chcących popularyzować warcaby, popularyzacja warcabów w krajach unii europejskiej, rozwój warcabów wśród młodzieży, koordynowanie działań klubów warcabowych, stwarzanie warunków sprzyjających sponsorom sportu warcabowego.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności oświadczeń praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu. Przy dokonywaniu wszystkich innych czynności uprawniony do reprezentowania jest prezydent.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY