Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 13, obowiązujące od 7 października 2019 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW PAP

KRS

0000040005

NIP

8291465882

REGON

730339354

Adres siedziby

Sandomierska 38, 80-051 Gdańsk, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

4 września 2001 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych oraz innych pism stowarzyszenia wymagane są podpisu prezesa samodzielnie lub dwóch wiceprezesów łącznie a w zarządzie dwuosobowym każdego członka zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Cel działania

Celem działania stowarzyszenia jest: 1 integracja członków i przedsiębiorstw - producentów pap i gontów bitumicznych, zwanych dalej producentami. 2. Ochrona interesów członków. 3. Reprezentowanie członków wobec organów administracji państwowej, samorządowej i związkowych. 4. Prowadzenie działalności promocyjnej i interwencyjnej na rzecz członków. 5. Stworzenie członkom stowarzyszenia możliwości dostępu do najnowszych informacji dotyczących światowych trendów w zakresie produkcji, użytych materiałów itp. W produkcji pap i gontów bitumicznych. 6. Prowadzenie współpracy oraz reprezentowanie członków stowarzyszenia wobec krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i organizacji. 7. Zbieranie danych statystycznych dotyczących rynku materiałów hydroizolacyjnych na wyłączny użytek członków stowarzyszenia.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 503 SĄD OKRĘGOWY W SIERADZU