Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 6 marca 2020 r.

Nazwa pełna

POLSKI ZWIĄZEK ORGANIZATORÓW TURYSTYKI

KRS

0000395413

NIP

5242745367

REGON

145822037

Adres siedziby

Płochocińska 99A, 03-044 Warszawa, Polska

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

Data rejestracji

7 września 2011 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu związku upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie lub dwaj inni członkowie zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Cel działania

1) ochrona, obrona praw, dóbr osobistych i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wobec organów władzy i administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego, gospodarczego, zawodowego, związków zawodowych lub innych organizacji, w tym społecznych, gospodarczych lub zawodowych, 2) oddziaływanie na projektowanie, tworzenie i/lub stosowanie przepisów prawa dotyczącego interesów organizatorów turystyki, 3) popularyzowanie i promowanie roli, zadań i działalności organizatorów turystytki i pośredników turystycznych, 4) wypracowanie i propagowanie standardów działalności organizatorów turystytki, w tym etycznych, dobrych praktyk, wzorów, 5) umacnianie publicznego zaufania i wizerunku organizatorów turystytki, 6) kształtowanie i usprawnianie relacji pomiędzy organizatorami turystyki, a regulatorami rynku usług turystycznych i innymi podmiotami operującymi na rynku usług turystycznych lub jego otoczeniu oraz klientami.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne