Nazwa pełna

POLSKI ZWIĄZEK ORGANIZATORÓW TURYSTYKI

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000395413

NIP

5242745367

REGON

145822037

Data rejestracji

7 września 2011 r.

Data ostatniej zmiany

31 lipca 2015 r.

Adres siedziby

Płochocińska 99A, 03-044 Warszawa, Polska

Cel działania

1) ochrona, obrona praw, dóbr osobistych I reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, organizatorów turystyki I pośredników turystycznych wobec organów władzy I administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego, gospodarczego, zawodowego, związków zawodowych lub innych organizacji, w tym społecznych, gospodarczych lub zawodowych, 2) oddziaływanie na projektowanie, tworzenie I/lub stosowanie przepisów prawa dotyczącego interesów organizatorów turystyki, 3) popularyzowanie I promowanie roli, zadań I działalności organizatorów turystytki I pośredników turystycznych, 4) wypracowanie I propagowanie standardów działalności organizatorów turystytki, w tym etycznych, dobrych praktyk, wzorów, 5) umacnianie publicznego zaufania I wizerunku organizatorów turystytki, 6) kształtowanie I usprawnianie relacji pomiędzy organizatorami turystyki, a regulatorami rynku usług turystycznych I innymi podmiotami operującymi na rynku usług turystycznych lub jego otoczeniu oraz klientami.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu związku upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie lub dwaj inni członkowie zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY