Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

13,6 mln zł

5,2 mln zł

2004 - 2006

1

464,6 tys. zł

325,2 tys. zł

Łącznie

4

14 mln zł

5,5 mln zł