Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

63,9 tys. zł

2019 r.

107 tys. zł

2018 r.

420,5 tys. zł

2017 r.

9,6 tys. zł

2016 r.

8,7 tys. zł

2015 r.

95,5 tys. zł

2014 r.

12,4 tys. zł

2009 r.

3,4 tys. zł

2005 r.

8,8 tys. zł

2005
2009
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8,8 tys. zł 3,4 tys. zł 12,4 tys. zł 95,5 tys. zł 8,7 tys. zł 9,6 tys. zł 420,5 tys. zł 107 tys. zł 63,9 tys. zł