Poprzednio

BT KAPITAŁ

Nazwa pełna

BT KAPITAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000392240

NIP

6211810584

REGON

301813629

Adres siedziby

Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

26 lipca 2011 r.

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki, a także reprezentowania jej w czynnościach sądowych i pozasądowych uprawniony jest członek zarządu. 2. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki, a także reprezentowania jej w czynnościach sądowych i pozasądowych, upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 21 wpisów historycznych
Sprawozdanie za rok 2022

Rachunek zysków i strat

Przychody

Koszty

Zysk

Podatek dochodowy

Więcej danych »

Bilans

Aktywa / Pasywa

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 26 lipca 2011 r.

  Wartość udziałów

  46 tys. zł

  Liczba udziałów

  46

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

34,5 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011