Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 27, obowiązujące od 26 czerwca 2019 r.

Nazwa pełna

VINCI & VINCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000039222

NIP

9542298437

REGON

276560469

Data rejestracji

10 września 2001 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Wydawanie książek

 • Wydawanie wykazów oraz list (np. Adresowych, telefonicznych)

 • Wydawanie gazet

 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych I muzycznych

 • Działalność związana z oprogramowaniem

 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

 • Działalność portali internetowych

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność holdingów finansowych

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

 • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

 • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Działalność agencji reklamowych

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

 • Działalność związana z tłumaczeniami

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Dzierżawa własności intelektualnej I podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy I pozyskiwaniem pracowników

 • Działalność agencji pracy tymczasowej

 • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

 • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów I pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność wspomagająca edukację

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje prezes zarządu w przypadku zarządu wieloosobowego każdy członek zarządu może reprezentować spółkę samodzielnie

Wspólnicy
 • Od 10 września 2001 r.

  50 udziałów o łącznej wyskości 5.000,00 złotych

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 2 września 2003 r.

  Wartość udziałów

  7.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  75

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 24 sierpnia 2006 r.

  Wartość udziałów

  7.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  75

 • Od 24 sierpnia 2006 r.

  Wartość udziałów

  30 tys. zł

  Liczba udziałów

  300

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 16558 SĄD REJONOWY W KATOWICACH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1999