Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 24 marca 2021 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW DOMKÓW FIŃSKICH JAZDÓW

KRS

0000387832

NIP

7010301132

REGON

142963659

Adres siedziby

Jazdów 5A / 8, 00-467 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

31 maja 2011 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia uprawniony jest prezes jednoosobowo lub dwóch członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Cel działania

Cele stowarzyszenia: a) ochronę praw i interesów mieszkańców osiedla "Jazdów" w warszawie oraz ich rodzin w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych b) reprezentowanie mieszkańców wobec organów władzy i administracji państwowej i samorządowej, instytucji, organizacji, osób fizycznych i prawnych, c) działanie na rzecz społeczności lokalnej w zakresie: - utrzymania ogrodowego charakteru osiedla "Jazdów", - utrzymania charakteru zabudowy jednorodzinnej, - objęcia osiedla "Jazdów" ochroną wojewódzkiego konserwatora zabytków, - modernizacji infrastruktury osiedla "Jazdów", d) informowanie społeczności lokalnej o sprawach istotnych dla jej funkcjonowania, e) pobudzanie i wspieranie twórczych inicjatyw lokalnych, w tym mających na celu komunikację społeczną, f) integrację społeczności lokalnej, g) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, h) działanie na rzecz ochrony środowiska i zwierząt, i) wspieranie i zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego osiedla jazdów, j) angażowanie społeczeństwa oraz integrowanie potencjału różnych organizacji wokół działań na rzecz osiedla jazdów.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór