Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 29 maja 2015 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY ZWIERZĄT IUS ANIMALIA

KRS

0000387246

NIP

5342503965

REGON

361641699

Adres siedziby

Kościuszki 35 / 3, 05-800 Pruszków, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

27 maja 2011 r.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu samodzielnie

Cel działania

A) przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa i przemocy wobec zwierząt; B) działanie na rzecz humanitranego traktowania zwierząt, objęcie ich ochroną i otoczenie opieką; C) kształtowanie w społeczeństwie konieczności przestrzegania prawa zwierząt do ochrony

Organ sprawujący nadzór