Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

6

10,6 mln zł

5,4 mln zł

2007 - 2013

5

3,3 mln zł

1,4 mln zł

Łącznie

11

13,9 mln zł

6,8 mln zł