Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

7 marca 2024 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

10 kwietnia 2024 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie bez przeprowadzenia likwidacji

Prawomocne postanowienie o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, sąd rejonowy dla m. St. Warszawy w warszawie xii wydz. Gospodarczy krs 8. 02. 24 r. , sygn. Akt wa xii ns-rej. Krs 36824/23/512, 28. 02. 2024