Nazwa pełna

E-RENT WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000381141

NIP

5252502809

REGON

142858477

Adres siedziby

Legionowa 9 / 2, 01-343 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

18 marca 2011 r.

Kapitał zakładowy

300 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu spółki upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem (reprezentacja łączna).

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 18 marca 2011 r.

  Wartość udziałów

  120 tys. zł

  Liczba udziałów

  2400

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 18 marca 2011 r.

  Wartość udziałów

  60 tys. zł

  Liczba udziałów

  1200

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 18 marca 2011 r.

  Wartość udziałów

  60 tys. zł

  Liczba udziałów

  1200

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 18 marca 2011 r.

  Wartość udziałów

  60 tys. zł

  Liczba udziałów

  1200

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011