Poprzednio

FOSFAN

Sprawozdanie za rok 2020 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 23.03.2022

  Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • 22.04.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 02.06.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 16.04.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 24.04.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 13.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 31.03.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 25.03.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 19.03.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 24.04.2013

  1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

 • 16.04.2012

  1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011

 • 16.05.2011

  1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

 • 28.04.2010

  1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009

 • 12.06.2009

  1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008

 • 17.04.2008

  1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007

 • 21.05.2007

  1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006

 • 30.05.2006

  01. 01. 2005 do 31. 12. 2005

 • 17.05.2005

  01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 11.05.2004

  01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

 • 18.07.2003

  01. 01. 2002 - 31. 12. 2002

 • 19.04.2002

  01. 01. 2001 - 31. 12. 2001

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

 • 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011

 • 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

 • 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009

 • 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008

 • 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007

 • 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006

 • 01. 01. 2005 do 31. 12. 2005

 • 01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

 • 01. 01. 2002 - 31. 12. 2002

 • 01. 01. 2001 - 31. 12. 2001

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

 • 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011

 • 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

 • 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009

 • 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008

 • 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007

 • 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006

 • 01. 01. 2005 do 31. 12. 2005

 • 01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

 • 01. 01. 2002 - 31. 12. 2002

 • 01. 01. 2001 - 31. 12. 2001

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

 • 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011

 • 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

 • 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009

 • 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008

 • 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007

 • 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006

 • Sprawozdanie zarządu za okres 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

 • 01. 01. 2002 - 31. 12. 2002

 • 01. 01. 2001 - 31. 12. 2001

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • 23.03.2022

  Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • 22.04.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 02.06.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 16.04.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 24.04.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 13.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  SERIA A

  Liczba akcji w serii

  1111696

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  0

  Uprzywilejowanie

  WSZYSTKIE AKCJE W SERII B W LICZBIE 471.133 AKCJI UPRAWNIAJĄ DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  0

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wartość udziałów objętych za aport
 • 414 200,00 ZŁ

 • 736 140,00 ZŁ