Nazwa pełna

GROWMAGICK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000380636

NIP

8971771572

REGON

021480653

Data rejestracji

15 marca 2011 r.

Adres siedziby

Kapelanka 12, 30-347 Kraków, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

30 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

1,2 mln zł

884,1 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie, niezależnie od tego, czy zarząd jest jednoosobowy czy wieloosobowy.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Adres www

GROWMAGICK.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011