Nazwa pełna

VENTURE ADVISOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000368719

NIP

7010265407

REGON

142647266

Data rejestracji

25 października 2010 r.

Data ostatniej zmiany

12 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Zygmunta Słomińskiego 15 / 509, 00-195 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

6 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania I podpisywania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie. W przypadku powołania jednego członka zarządu - jest on prezesem zarządu I jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki.

Wspólnicy
 • Od 13 grudnia 2017 r.

  15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ.

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 13 grudnia 2017 r.

  15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ.

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ.

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ.

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011