Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 23, obowiązujące od 20 lutego 2020 r.

Nazwa pełna

VENTURE ADVISOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000368719

NIP

7010265407

REGON

142647266

Data rejestracji

25 października 2010 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Gen. Józefa Zajączka 11 / 14, 01-510 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

6 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

 • Badanie rynku i opinii publicznej

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania i podpisywania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie. W przypadku powołania jednego członka zarządu - jest on prezesem zarządu i jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki.

Wspólnicy
 • Od 13 grudnia 2017 r.

  Wartość udziałów

  1.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  15

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 13 grudnia 2017 r.

  Wartość udziałów

  1.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  15

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  1.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  15

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  1.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  15

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011