Poprzednio

VIREO ENERGY POLSKA

Nazwa pełna

N POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000367481

NIP

9512322875

REGON

142576879

Adres siedziby

Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

7 października 2010 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

12,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W razie powołania jednoosobowego zarządu jest on wykonywany przez prezesa zarządu w przypadku gdy zarząd jest wieloosobowy do reprezentowania spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Podatek dochodowy

Zysk brutto

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

545,5 tys. zł

2020 r.

3,9 mln zł

2019 r.

3,2 mln zł

2018 r.

72,1 tys. zł

2018
2019
2020
2021
72,1 tys. zł 3,2 mln zł 3,9 mln zł 545,5 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011