Nazwa pełna

"MONT - BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000365894

NIP

5833112607

REGON

221105096

Adres siedziby

Tartaczna 2 / 14, 80-839 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 września 2010 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

5,8 mln zł

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
  • Od

    01.05.2023

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2014 r.

463,9 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.10.2010