Nazwa pełna

KARDIOSYSTEM ALPEJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000365832

NIP

5252485873

REGON

142522872

Data rejestracji

21 września 2010 r.

Adres siedziby

Alpejska 4 A, 04-628 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

15 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Beneficjenci rzeczywiści
Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby przeglądać informacje o beneficjanetach rzeczywistych.

Dowiedz się więcej »

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes oraz wiceprezes zarządu spółki mają prawo do reprezentowania spółki jednoosobowo. Członkowie zarządu spółki, nie pełniący funkcji prezesa lub wiceprezesa zarządu spółki, mogą reprezentować spółkę współdziałając razem z innym członkiem zarządu lub prokurentem łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011