Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

8 kwietnia 2024 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie bez przeprowadzenia likwidacji

Postanowienie sądu rejonowego dla m. St. Warszawy z dnia 01. 02. 2024 sygn. Akt wa xii ns. Rej. Krs 43424/23/902, 02. 03. 2024