Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 3 grudnia 2021 r.

Nazwa pełna

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW CCHBC POLSKA SP. Z O.O.

KRS

0000362112

NIP

5223214551

REGON

520490645

Adres siedziby

Żwirki I Wigury 16, 03-236 Warszawa, Polska

Forma prawna

ZWIĄZEK ZAWODOWY

Data rejestracji

2 sierpnia 2010 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

(§ 23) statutu, zarząd związku reprezentowany jest przez przewodniczącego. (§ 29) do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych uprawnieni są: przewodniczący lub dwie inne osoby działające łącznie, upoważnione przez zarząd

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Cel działania

Celem związku jest obrona praw, godności i interesów pracowników w tym: 1. Obrona interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych pracowników i ich rodzin. 2. Ochrona praw pracowniczych w zakresie wykonywania pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 3. Harmonizowanie działania pracodawcy z interesami pracowników. 4. Oddziaływanie na rzecz demokracji, praworządności i sprawiedliwości społecznej. 5. Kształtowanie etyki zawodowej i sumiennego stosunku do obowiązków pracowniczych. 6. Inicjowanie i popieranie działań na rzecz stwarzania pracownikom warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i adaptacji młodych pracowników. Współuczestnictwo w kształtowaniu i realizacji zadań społeczno- gospodarczych zakładu w celu pomnażania funduszu zakładu i jego sprawiedliwego podziału.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Adres e-mail

JACEK.MLECZEK@CCHELLENIC.COM