Nazwa pełna

TIMBERONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000361330

NIP

5222958404

REGON

142511319

Data rejestracji

22 lipca 2010 r.

Adres siedziby

Ustrzycka 6, 02-141 Warszawa, Polska

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

31. 05. 2019 podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania spółki i otwarcia likwidacji protokół nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników z dnia 31. 05. 2019 roku objęty aktem notarialnym rep. A nr 6312/2019 z dnia 31. 05. 2019 roku w kancelarii notarialnej w warszawie przy ul. Św. Wincentego nr 95 lok. 1, przed notariuszem tomaszem kotuszewskim.

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny
Sprawozdanie za okres 31 maja 2019 r. — 31 grudnia 2019 r.
Wspólnicy
 • Od 22 lipca 2010 r.

  Wartość udziałów

  5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010