Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 5 października 2016 r.

Nazwa pełna

"CENTRUM ROZWIĄZAŃ STRATEGICZNYCH IM. JANA ŁUKASIEWICZA"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000360772

NIP

8982178441

REGON

021313910

Data rejestracji

12 lipca 2010 r.

Adres siedziby

Piwna 12 / 14, 50-353 Wrocław, Polska

Cel działania

Kreowanie, prowadzenie i wspieranie działań nakierowanych na wykorzystywanie kapitału intelektualnego na rzecz dobra wspólnego oraz rozwoju społecznego i gospodarczego rzeczpospolitej Polskiej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji upoważniony jest prezes fundacji jednoosobowo. Dla składania oświadczeń woli pozostałych członków zarządu wymagane jest współdziałanie z prezesem fundacji.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY