Poprzednio

GRUPA POLSKIE PASZE

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

9,2 mln zł

3,4 mln zł