Dane aktualne

Nazwa pełna

FUNDACJA IM. SŁAWOMIRA MROŻKA

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

16 czerwca 2010 r.

KRS

0000358895

NIP

5971717051

REGON

320858028

Adres siedziby

Konopnickiej 13, 74-400 Dębno, Polska

Cel działania

1. Wspieranie I rozwój kultury I sztuki. 2. Wspieranie I rozwój krajoznawstwa I działalności podróżniczej. 3. Wspieranie I rozwój badań naukowych. 4. Wspieranie I rozwój edukacji I sportu. 5. Wspieranie I rozwój działalności pożytku publicznego. 6. Wspieranie I tworzenie pozytywnego wizerunku polski za granicą. 7. Wspieranie I rozwój działań związanych z ochroną przyrody.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają prezes zarządu lub dwaj członkowie zarządu, w tym co najmniej jeden wiceprezes zarządu.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.FUNDACJA.MROZKA.PL

Adres e-mail

BIURO@FUNDACJA.MROZKA.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Ta organizacja ma jeszcze 4 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »