FUNDACJA

Numer KRS

0000358895

Numer NIP

5971717051

Numer REGON

320858028

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Adres WWW

WWW.FUNDACJA.MROZKA.PL

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM CO NAJMNIEJ JEDEN WICEPREZES ZARZĄDU.

ul. Konopnickiej 13

74-400 Dębno

Polska