Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 17 czerwca 2010 r.

Nazwa pełna

"KOALICJA GOSPODARCZA EUROPA-POLSKA-DALEKI WSCHÓD"

KRS

0000358678

Adres siedziby

Śniadeckich 10 / V P., 00-656 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

17 czerwca 2010 r.

Cel działania

Celem koalicji jest propagowanie rozwoju współpracy pomiędzy członkami stowarzyszenia a podmiotami z regionu dalekiego wschodu i europy, tworzenie platformy kontaktów gospodarczych, kulturalnych na linii europa - daleki wschód oraz propagowanie współpracy oświatowej, kulturalnej i naukowej pomiędzy wszelkimi organizacjami Polskimi i zagranicznymi a dalekim wschodem.

Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski