Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 19 lutego 2020 r.

Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

19 lutego 2020 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie bez przeprowadzenia likwidacji

Sąd rejonowy lublin-wschód w lublinie z siedziba w świdniku, vi wydział krajowego rejestru sądowego, sygn. Akt lu vi ns rej krs 16997/19/066 , 19. 02. 2020