Nazwa pełna

INWESTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000035742

NIP

9462322139

REGON

432292732

Data rejestracji

13 sierpnia 2001 r.

Data ostatniej zmiany

1 lipca 2019 r.

Adres siedziby

1-Go Maja 16, 20-410 Lublin, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  2017-03-31

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • C, ---, ---, górnictwo I kopalnictwo

 • D, ---, ---, przetwórstwo przemysłowe

 • E, ---, ---, wytwarzanie I zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę

 • F, ---, ---, budownictwo

 • G, ---, ---, handel hurtowy I detaliczny; Naprawa pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego I domowego

 • H, ---, ---, hotele I restauracje

 • I, ---, ---, transport, gospodarka magazynowa I łączność

 • J, ---, ---, pośrednictwo finansowe

 • K, ---, ---, obsługa nieruchomości, wynajem, nauka I usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

 • L, ---, ---, administracja publiczna I obrona narodowa; Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne I powszechne ubezpieczenia zdrowotne

 • M, ---, ---, edukacja

 • N, ---, ---, ochrona zdrowia I opieka społeczna

 • O, ---, ---, pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna I indywidualna

 • P, ---, ---, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników

 • Q, ---, ---, organizacje I zespoły eksterytorialne

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu jednoosobowo lub członek zarządu łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
 • Od 13 sierpnia 2001 r.

  100 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 50000,OO ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW