Nazwa pełna

UAVS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000357269

NIP

6772342347

REGON

121235258

Data rejestracji

25 maja 2010 r.

Data ostatniej zmiany

12 września 2019 r.

Adres siedziby

Samuela Bogumiła Lindego 14, 30-148 Kraków, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

159.8 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych I podobnych maszyn

 • Naprawa I konserwacja statków powietrznych I statków kosmicznych

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków I samolotów

 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

 • Pozostałe badania I analizy techniczne

 • Działalność w zakresie inżynierii I związane z nią doradztwo techniczne

 • Wynajem I dzierżawa środków transportu lotniczego

 • Naprawa I konserwacja komputerów I urządzeń peryferyjnych

 • Naprawa I konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

 • Działalność związana z oprogramowaniem

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd spółki prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje spółkę wobec osób trzecich. Spółka może być reprezentowana przez prezesa zarządu działającego samodzielnie w przypadku zarządu jednoosobowego, w przypadku zarządu wieloosobowego spółka reprezentowana jest przez dwóch członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010