Dane aktualne

Nazwa pełna

UAVS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

25 maja 2010 r.

KRS

0000357269

NIP

6772342347

REGON

121235258

Kapitał zakładowy

159.8 tys. zł

Adres siedziby

Samuela Bogumiła Lindego 14, 30-148 Kraków, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych I podobnych maszyn

 • Naprawa I konserwacja statków powietrznych I statków kosmicznych

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków I samolotów

 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

 • Pozostałe badania I analizy techniczne

 • Działalność w zakresie inżynierii I związane z nią doradztwo techniczne

 • Wynajem I dzierżawa środków transportu lotniczego

 • Naprawa I konserwacja komputerów I urządzeń peryferyjnych

 • Naprawa I konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

 • Działalność związana z oprogramowaniem

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd spółki prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje spółkę wobec osób trzecich. Spółka może być reprezentowana przez prezesa zarządu działającego samodzielnie w przypadku zarządu jednoosobowego, w przypadku zarządu wieloosobowego spółka reprezentowana jest przez dwóch członków zarządu łącznie.

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010

Ta organizacja ma jeszcze 10 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »