Nazwa pełna

FUNDACJA INNOPOLIS

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000357023

NIP

7272764749

REGON

100900522

Data rejestracji

25 maja 2010 r.

Adres siedziby

Kusocińskiego 124 / 13, 94-054 Łódź, Polska

Cel działania

1. Głównym celem fundacji jest prowadzenie oraz wspieranie działalności na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego, w szczególności w zakresie tworzenia ludziom i społecznościom warunków optymalnego rozwoju społecznego, kulturalnego, zawodowego, intelektualnego i duchowego. 2. Misją fundacji jest kreowanie społeczeństwa obywatelskiego opartego na odpowiedzialności, współpracy i zaufaniu.

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

2,7 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes fundacji samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015